Sponsorlar

Ana Sponsor

Destek ve Gala Sponsoru

Destek Sponsorlar

Basın Sponsorlar

Kongreye Kalan Süre

2019/04/04 08:00:00

Ana Sponsor

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
04-07 Nisan 2019
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2019
Bitiş Tarihi: 03 Mart 2019
Organizasyon Sekreteryası

Mustafa Haki Tokul

+90 533 821 50 35

info@yduveterinerkongresi2019.com

www.puzzletravel.com