Kurullar

Onursal Başkanlar
Dr. Suat İrfan Günsel
Doç. Dr. İrfan Suat Günsel
Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal
Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. Selim Aslan (Başkan)
Prof. Dr. Murat Fındık (Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş
Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene
Yrd. Doç Dr. İsfendiyar Darbaz
Araş. Gör. Feride Zabitler
Araş. Gör. Enver Evci

Kongreye Kalan Süre

2019/04/04 08:00:00

Ana Sponsor

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
04-07 Nisan 2019
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2019
Bitiş Tarihi: 03 Mart 2019
Organizasyon Sekreteryası

Samet Mahmutoğlu

+90 533 850 06 91

info@yduveterinerkongresi2019.com

www.puzzletravel.com