Konuşmacılar ve Konular

3. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi

Konuşmacılar ve Konular
1. Prof. Dr. Martina Hoedemaker (Almanya)
*Mastitis etiyolojisinde yenilikler nedir? Bölüm 1
*Mastitis etiyolojisinde yenilikler nedir? Bölüm 2

Prof. Dr. Martina Hodemeker

Clinic for Ruminant-Animal Reproduction Tierärztliche Hochschule Hannover Bischofsholer Damm 15 Hannover 30173 Germany

1981:  Veteriner Fakültesi bitirme sınavının verilmesi (Hannover Veteriner Fakültesi).

1982: Doktor ünvanını aldı (Hannover Veteriner Fakültesi)

1982-1983: Özel klinikte Veteriner Hekimlik yaptı.

1983-1986:  TiHo Hannover, Sığır Doğum ve Jinekoloji Kliniğinde Araştırmacı ve Klinisyen olarak çalıştı.

1986-1991: ABD’de İllinois Üniversitesi, Veteriner Hekimliği Kolejinde Veteriner Fakültesi Biyoloik Bilimler Bölümünde çalışma yapmak üzere burs kazandı .

1990: Doktor ünvanını aldı.

1991-1998: Hannover Veteriner Fakültesi’nde Doğum ve Jinekoloji Kliniğinde özellikle sürü yönetimi ve üreme sağlığı hakkında araştırma ve klinik çalışmaları yaptı.

1998’den itibaren: Sığır kliniğinde sürü yönetimi ve üreme sağlığı konusunda üniversite profesörü olarak çalışmaktadır.

2012’den itibaren: Sığır kliniğinin Bölüm Başkanlığını yapmaktadır.

Sürü idaresi Alanında bir grupla çıkardığı baskısı iki kez tükenen kitabı bulunmaktadır.

Yayınları Sürü İdaresi ve Hastalıkları Alanındadır ve yüzün üzerindedir

2. Prof. Dr. Yoel Zeron (İsrail)
*İsrailde yüksek verimli ineklerde fertilite ve genetik yönünden sürü yönetimi
3. Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda)
*Doğum sonrası etçi ve süt ineklerde yeniden siklus aktivitesinin başlama mekanizması ve /veya bu ovaryum dönemleri veya ovaryumun aktivitesini ortaya koymada ultrasonografinin kullanımı. Bölüm 1
*Değişik siklus dönemlerinde üreme protokollerinin seçimi. Bölüm 2

Prof.Dr. Mark Alan Crowe

Mark A. Crowe , BAgrSc, PhD, Dipl ACAP, DSc, MRIA Associate member of the European College of Animal Reproduction, Professor of Animal Husbandry and Production.

UCD School of Veterinary Medicine,

Room H084, Veterinary Sciences Centre,

University College Dublin,

Belfield, Dublin 4.

Ireland.

1989: Tarım Bilimleri Enstitüsü sınıf birincisi olarak bitirdi.

1994: Doktorasını aldı.

2002: Amerikan Koleji Hayvan Fizyolojisi Diplomatı oldu.

2010’dan itibaren: Avrupa Üreme Koleji (European College for Animal Reproduction (ECAR)) diplomasını aldı.

2014’den itibaren: Zootekni ve Veteriner Üreme dalında profesör oldu.

2006’dan itibaren: Hayvan yetiştiriciliği ve refahı konularında çalışmaktadır.

2016’dan itibaren: Sürü sağlığı ve yönetimi  konularında çalışmaktadır.

1990-2013: UCD Veteriner Okulunda; kolej ve kıdemli öğretim görevlisi,  Doçent oldu.

Kasım 2008-Ağustos 2011: UCD Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Veteriner Fakültesinde Araştırma Direktörlüğü yaptı.

Sığırlarda, koyunlarda ve atlarda üreme endokrinolojisi, ovaryum ve uterus fonksiyonu ve Sığırlarda stres fizyolojisi alanlarında çalışmaları vardır.

Birçok Ulusal ve Uluslararası konferanslar için organizatör / organizasyon komitesi üyesi olarak çalıştı.

Değişik uluslararası dergilerde hakemlik yaptı, yayın kurulu üyesi oldu.

EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitimi Akreditasyonu) değerlendirme komisyonu üyesidir.

Liverpool Üniversitesi, Uruguay’da Montevideo Üniversitesi, Finlandiya’da Uluslararası eğitim verdi.

1990-2015 yılları arasında bir dizi kaynaktan araştırma fonu alıp tarım değişim programlarında kullandı.

2013-2018: 6 AB üye ülkesinde artı Çin ve ABD'de 16 katılımcıdan oluşan AB porjesi koordinatörü: Porje “Genotip ve çevre ineklerde genomik verilerin geliştirilmesi , kullanımı ve fenotiplendirme ile üretim sisteminin gelişim ve devamlılığını sağlar” GplusE”; EU-FP7-KBBE-2013-7-613389; €9,000,000’luk Porje.

Çeşitli kuruluşlardan €16.1 Milyonluk projeleri (Pfizer Animal Health, Zoetis; Leonardo; Irlanda stratejik Araştırma Projesi…..) 1990-2015 yılları arasında tamamlamıştır

135 Tam hakemli makalesi ve bunlara ek konferans özetleri bulunmaktadır.

Lisansüstü Öğrenci Durumu;

  • Yüksek lisans öğrencisi; 9 tamamlayan, 1 devam eden
  • Doktora öğrencisi; 18 tamamlayan, 1 devam eden
  • Uzman Diplomat seviyesinde rezidenz öğrenci 3 tamamlayan, 1 devam eden

Üyelikleri veya  Başkanlık Yaptığı Bilimsel Organizasyonlar

ESDAR Başkanlığı

Associate Deans for Research committee in the American Association of Veterinary Medical Colleges (AAVMC) Üyeliği

Society for the Study of Reproduction (SSR)

RIA Life and Medical Sciences Committee ve diğerleri

4. Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika)
*Modern yüksek verimli süt işletmelerinde üreme ile ilgili gelişimler ve bunların pratiğe yansıtılması. Bölüm 1
*Modern yüksek verimli süt işletmelerinde üreme ile ilgili gelişimler ve bunların pratiğe yansıtılması. Bölüm 2

Prof.Dr. Geert OPSOMER

Prof Dr. Geert Opsomer DVM, Msc, PhD, Dipl ECAR, Dipl ECBHM

Department of Reproduction, Obstetrics and Herd Health

Faculty of Veterinary Medicine

Ghent University

Salisburylaan 133

9820 Merelbeke

Belgium

1989: Gent Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Veteriner hekim doktor ünvanı aldı.

1995: Gent Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde hayvansal üretim dalında master yaptı.

1999: Gent Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde “Yüksek verimli süt ineklerinde post partum anöstrus: bir saha çalışması” (Danışman: Prof. Dr. A. de Kruif) konusunda çalışmasıyla doktora tezini sundu.

2000: Gent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden adli uzmanlık eğitim sertifikası aldı.

2001: Gent Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Veteriner adli (hukuk) uzmanlık sertifikası aldı.

2002: Gent Üniversite Sürekli Eğitim Programları Merkezi’nden “Tarım endüstrisinde kalite kontrol programları” kursuna katılım belgesi aldı.

2002: Avrupa Hayvan Reprodüksiyon Okulu (European College of Animal Reproduction) (Viyana, Avusturya) Avrupa hayvan reprodüksiyon diplomatı oldu.

2004: Avrupa Sığır Sağlığı Koleji (European College of Bovine Health Medicine)’nden diplomatlık diploması aldı.

2016: Cambridge Üniversitesi (Cambridge, İngiltere) misafir profesör olarak görev yaptı.

Şu an: Gent Üniversitesi (Belçika) Veteriner Fakültesi, Üreme, Jinekoloji ve sürü sağlığı anabilim dalı'nda görev almaktadır. Alanı: Sığırlarda sürü sağlığı.

Çok sayıda  çalışması bulunmaktadır. Çalışmalarına https://biblio.ugent.be/person/001983100433 adresinden ulaşılabilir.

Onbeş doktora öğrencisine   danışmanlık yapmıştır.

Avrupa Hayvan Üreme Derneği’ne (ESDAR) başkanlık yapmıştır.

AB araştırma projesi GplusE'de proje yöneticisidir, proje liderliği   yapmaktadır.

Dünya çapında birçok uluslararası konferanslarda açılış konuşmacısı ve oturum başkanlığı yapmıştır.

Dünya çapında birçok üniversitede Sığır Sağlığı konusunda sayısız eğitim kursu için konuşmacı olarak davet edilmiştir.

Sığır sürü sağlığı ve sığır fertilite sorunlarının tedavisi ile ilgili toplantılara katılmak üzere ilaç şirketleri tarafından “Önemli Görüş Lideri” olarak çok sayıda davetiye almıştır.

Birçok dergide makale incelemek amacıyla jürilik yapmaktadır.

Halen European Society of Animal Reproduction (ESDAR)’ın başkanıdır.

Çalıştığı Alanlar/Kalifikasyonu
  • Belçika ve Avrupa Hükümetleri düzeyinde Sığır reprodüksiyon ve Sürü Sağlığı Alanında danışman
  • İlaç Firmaları ve Uluslararası Tarım Organizasyonları Sığır reprodüksiyon ve Sürü Sağlığı danışmanı
  • Akademisyenler düzeyinde Sığr reprodüksiyon ve Sürü Sağlığı alanında danışman
  • Veteriner Öğrenci Eğitimi (Lisans, PhD)
5. Prof. Dr. Thomas Whittek (Avusturya)
*Doğum döneminde sütçü ineklerin metabolik profili
*Mastitiste Tanı: Tanıda olanaklar ve tanının sınırları

Prof.Dr. Thomas Wittek

Vetmeduni Vienna,

University Clinic for Ruminants,

Veterinärplatz 1,  1210

Vienna (Wien) Austria

2011’den itibaren: Viyana’da  Ruminant Kliniği Bölüm Başkanı. (Vetmeduni Vienna)

2007: Sığırlar üzerine uzmanlık ünvanı aldı. (Saksonya Eyaleti Veteriner Odası Sığır Uzman Veteriner Hekimi) .)

2007: Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Ruminantlarda İç Hastalıkları ve Cerrahi’sinde doçentlik konusu “Süt sığırlarında abomasum deplasmanı fonksiyonunu etkileyen faktörler”. Üniversitede hocalık yapma yetkisini aldı.

2005: Sığır Sağlık Yönetimi konusunda Avrupa Koleji Diplomatlığını aldı.

2004: Veteriner iç hastalıkları uzmanlığı aldı. (Saksonya Eyaleti  Veteriner Odasının İç Hastalıkları Uzmanlığı)

1998: Üreme hijyeni ve suni tohumlama uzmanlığını aldı.  (Saksonya Eyaleti  Veteriner Odasının Üreme Hijyeni ve Suni Tohumlama Uzmanlığı)

1996:  Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Doktor ünvanı aldı. Doktora tez konusu “Keçilerde Hidrometra”

1988-1994: Leipzig Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Veteriner Hekim olarak çalıştı.

Profesyonel Örgütler ve Komiteler Üyelikleri

2011 - Avusturya Veteriner Hekimler Odası

2011 - Avusturya Buiatrik Birliği

2009 - 2011 Veteriner Royal Cerrahi Koleji (MRCVS)

2009 - 2011 İngiliz Veteriner Devegiller  Derneği

2005 - Avrupa Sığır  Sağlığı Yönetimi Koleji

1994 - Saksonya Devlet Veteriner Odası

Şimdiki görevi

2011’den itibaren: Viyana’da Ruminant İç Hastalıkları ve Cerrahi Profösü, Ruminant Kliniği Direktörü-Bölüm başkanı (Vetmeduni Vienna).

Daha önceki hizmetleri

Ekim 2008-Eylül 2011: Öğretim Görevlisi / Kıdemli (Glasgow Üniversitesi, Veteriner Fakültesi ,İskoç Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Üretim Merkezi) (Glasgow, İskoçya / İngiltere)

1999-2002 ve 2003-2008: Kıdemli Klinik Hekimi  ve Araştırmacı (Leipzig Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Büyük Hayvan İç Hastalıkları Kliniği) (Leipzig – Almanya)

2002-2003: Araştırma Bursu (Max-Kade Vakfı ; New York ; Illinois Üniversitesi,  Reprodüksiyon ve Cerrahi  Anabilim Dalı; Urbana Champaign, Illinois, ABD)

1994-1999: Klinisyen ve Asistan ı (Leipzig Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gezici ve Obstetrik Klinik) (Leipzig – Almanya)

Hakemli bilimsel dergilerde 110'dan fazla makale, kitaplara birçok katkı, bilimsel toplantılarda çok sayıda sözlü ve poster sunumu bulunmaktadır.

Kongreye Kalan Süre

2019/04/04 08:00:00

Ana Sponsor

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
04-07 Nisan 2019
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2019
Bitiş Tarihi: 03 Mart 2019
Organizasyon Sekreteryası

Samet Mahmutoğlu

+90 533 850 06 91

info@yduveterinerkongresi2019.com

www.puzzletravel.com