Scientific Program

“3. International Congress of Fertility and Mastitis in Dairy Farms 2019”

“3. Uluslararası Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi 2019”
04 Nisan Perşembe / 04 April Thursday
12:00-17:00 Kayıt / Registration
18:00-19:00 Açılış Kokteyl / Opening Cocktail
19:00-22:00 Akşam Yemeği / Dinner
05 Nisan Cuma / 05 April Friday
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony
10:00-11:00 Modern yüksek verimli süt işletmelerinde üreme ile ilgili gelişimler ve bunların pratiğe yansıtılması -1

Challenges in reproduction of modern, high yielding dairy cows and how to tackle these in practice – 1

Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika-Belgium)

11:00-11:30 Kahve Arası / Coffee Break
11:30-12:30 Modern yüksek verimli süt işletmelerinde üreme ile ilgili gelişimler ve bunların pratiğe yansıtılması-2

Challenges in reproduction of modern, high yielding dairy cows and how to tackle these in practice-2

Prof. Dr. Geert Opsomer (Belçika-Belgium)

12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch
14:00-15:00

IBR-IPV/IPB, BVDV, PIV-3 ve BRSV enfeksiyonlarında etiyoloji ve korunma stratejileri

Etiology and prevention strategies in IBR-IPV/IPB, BVDV, PIV-3 and BRSV infections

Prof. Dr. Veysel Soydal Ataseven (Türkiye-Turkey)

15:00-16:00 İsrailde yüksek verimli ineklerde sürü yönetiminde fertilite ve güncel gelişmeler

The development and the fertility management  in dairy Cows at the farms in Israel.

Prof. Dr. Yoel Zeron (İsrail-Israel)

16:00-16:30 Kahve Arası / Coffee Break
16:30-17:30 İneklerde üreme protokolü- değişik fizyolojik dönemlerde hangi olanaklar vardır 

Breeding protocols for cattle – what are the options for various physiological states…

Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda-Ireland)

17:30-18:30 İneklerde postpartum östrus siklus dönemlerinin belirlenmesi-reprodüktif organ bakısında ultrasonografik bulguların değerlendirlimesi

Assessment of stage of oestrous cycle or postpartum-interpreting ultrasound images of the reproductive tract

Prof. Dr. Mark Crowe (İrlanda-Ireland)

06 Nisan Cumartesi / 06 April Saturday
09:00-10:00 Akademik Bildiriler I / Academic Proceedings I
10:00-11:00 Mastitis etiyolojisinde yenilikler nedir?

What is new in mastitis etiology? 

Prof. Dr. Martina Hoedemaker (Almanya-Germany)

11:00-11:30 Kahve Arası / Coffee Break
11:30-12:30 Mastitiste Tanı: Tanıda olanaklar ve tanının sınırları

New aspects of diagnosis, prophylaxis and therapy of mastitis in dairy cows

Prof. Dr. Thomas Whittek (Avusturya-Austria)

12:30-14:00 Öğle Yemeği / Lunch
14:00-15:30

Mastitis Kontrol Programlarında Koruyucu Bir Yaklaşım: Sağım sistemleri yönetiminin meme sağlığında potansiyel etkileri ve yenilikçi bir aşının meme bağışıklığı üzerinde etkinliği

A Preventative approach in Mastitis Control Programs: The potential impact of milking systems management for udder health and efficacy of an innovative vaccine on udder immunity

Prof. Dr. Paolo Moroni (Amerika Birleşik Devletleri – United States  of America)   

Dr. Nicola Rota (İtalya – Italy)

15:30-16:00 Kahve Arası / Coffee Break
16:00-17:00 Mastitis tedavisinde yenilikler nelerdir?

What is new in mastitis  therapy?

Prof. Dr. Martina Hoedemaker (Almanya-Germany)

17:00-18:00 Doğum döneminde sütçü ineklerin metabolik profili

Metabolic conditions in peripartum dairy cows

Prof. Dr. Thomas Whittek (Avusturya-Austria)

20:00-24:00

Gala Yemeği / Gala Dinner
07 Nisan Pazar / 07 April Sunday
09:00-14:00 Çıkış / Departure

Time Remaining to Congress

2019/04/04 08:00:00

Congress Main Sponsor

Important Dates

Date of the Congress
04-07 April 2019
Dates of the Poster and Abstract Submissions
Start: 02 January 2019
Deadline: 03 March 2019
Organization Secretariat

Samet Mahmutoğlu

+90 533 850 06 91

info@yduveterinerkongresi2019.com

www.puzzletravel.com