Bildiri Kuralları

Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Kongresi

Bildiri Özeti Formatı

Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı Sempozyumu Özetleri belirtilen formatta hazırlanarak yduveterinerkongresi2019@gmail.com mail adresi üzerinden gönderilmelidir. Uygun formatta gönderilmeyen özetler bilimsel değerlendirmeye alınmadan, düzeltilmek üzere yazarlara iade edilir. Özetler son gönderim tarihinden önce bilimsel değerlendirmeye girebilecek durumda iletilmiş olmalıdır. Sözlü ve poster sunu özet formatı aynıdır.

 • Tüm sözlü ve poster sunumları İNGİLİZCE olarak hazırlanacaktır.
 • Özetin yazılı olduğu bilgisayar dosyası ya Microsoft Word ya da Rich Text Format (RTF) belgesi şeklinde kaydedilmelidir.
 • Dosyaya, sunan yazarın soyismi ve sunu başlığının ilk dört kelimesi şeklinde isim verilmelidir.
 • Sayfa kenarları dört kenarda da 2,5 cm’e ayarlanmalıdır.
 • Özetler hem Türkçe, hem İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Özetler toplamda 500 kelimeyi veya bir sayfayı geçmemelidir.
 • Özet metni tek satır aralıklı, 11 punto ve Times New Romanl yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 • Paragraflar arasında 1.5 boşluk olmalıdır.
 • Hizalama iki yana yasla şeklinde olmalıdır.
 • Özet başlığı BÜYÜK VE KALIN HARFLERLE yazılmalı ve sunan yazarın isminin altı çizilmelidir. Yazarların isimleri kısaltılacak ve soy isminin arkasında yer alacaktır. Harfler küçük ve kalın olmalıdır.
 • Yazarların unvanları eklenmemelidir. Aşağıda örnek olarak sunulmuş format uygulanmalı ve noktalama işaretlerine, kısaltmalara ve büyük-küçük harflere dikkat edilmelidir (örn: Esendal Ö).
 • Anahtar kelimeler; ilgili bölümlerin altına kaynaklardan önce en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Mümkün olduğu kadar başlıkta yer almayan kelimeler tercih edilmelidir.
 • Metin yazısı, “Kaynaklar/References” hariç,  satır aralığı bırakılmadan başlıklardan sonra aynı satırda devam etmelidir. Kaynaklar, başlığın altındaki satırdan devam etmelidir.
 • Özette şekil yer almamalı, tablolar ise ancak özet bütünlüğünü bozmaması koşuluyla konulabilir. Kaynaklar en çok 3 adet olmalı ve 500 kelimenin içinde yer almalıdır.
 • Kaynaklar Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) formatında ve geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve üst simge olarak ilgili yerlere konmalıdır.
 • Her yazar en fazla 2 özet sunabilir
 • Daha önce yayınlanmamış bildirilerin kabulü avantajlı olacaktır. Yürütülmekte olan bir çalışmanın ön verileri de sunulabilir.
 • Lütfen aynı özetin birden fazla kopyasını göndermeyiniz.
 • İlk yazar veya ortak yazarlardan birinin mutlaka Kongre’ye katılması, özeti sunması ve belirtilen saatlerde de poster başında bulunması gerekmektedir.
 • Sunulan tüm araştırmalar, hayvan refahı, etik ve veri koruma ile ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Kongreye Kalan Süre

2019/04/04 08:00:00

Ana Sponsor

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
04-07 Nisan 2019
Poster ve Sözel Bildiri Gönderim
Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2019
Bitiş Tarihi: 03 Mart 2019
Organizasyon Sekreteryası

Samet Mahmutoğlu

+90 533 850 06 91

info@yduveterinerkongresi2019.com

www.puzzletravel.com